Co nowego?

13 września 2018 r.

Z przyjemnością ogłaszamy V edycję Olimpiady!

Zawody te od 2014 roku pomagają uczniom szkół ponadgimnazjalnych w pogłębianiu wiedzy na temat mediów, a także integrują środowisko nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zainteresowanych rozwojem dziennikarskich kompetencji młodzieży. Statystyki organizatorów z lat ubiegłych pokazują, że województwo pomorskie jest jednym z liczniej reprezentowanych okręgów Olimpiady. Wszystko to dzięki zainteresowaniu pomorskich szkół, również tych spoza Trójmiasta.

Rozpoczęcie kolejnej edycji jest okazją, by przypomnieć się naszym Drogim Stałym Współpracownikom, ale i dotrzeć do nowych szkół oraz do nauczycieli chcących rozwijać u swoich uczniów wiedzę o mediach. Laureaci jak co roku liczyć mogą na indeksy na studia dziennikarskie (czołowych uczelni całego kraju), staże w wybranych redakcjach Wydawnictwa Bauer i cenne nagrody (lista znajduje się na stronie organizatora). Nagrody czekają również szkoły, z których najwięcej osób zakwalifikuje się do II etapu Olimpiady.

Jak co roku, patronat nad zawodami objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Harmonogram zawodów znajduje się w sąsiedniej zakładce.